سیدحسین موسویان

از مسخره‌کردن ترامپ بپرهیزید

انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید امریکا در حالی جهان را در بهت و حیرت فرو برد که این رویداد برای ایران که

آخرین مطالب