بایگانی

۰۵ مرداد ۱۳۹۵

ناطق نوری: لبنان و سوریه خاکریز دوم و سوم ایران هستند

زیتون– ناطق نوری گفت که اگر ما سکوت می کردیم و سوریه در تصرف قرار می‌گرفت، به دنبال آن مسیر برای آمدن داعش پشت مرز ایران فراهم می شد.  او که در همایش «نمازجمعه قرارگاه بصیرت و اخلاق» سخن می ادامه…