سپاه پاسداران،اقتصاد،رهبر جمهوری اسلامی

امید بیهوده برای خروج نظامیان از اقتصاد

زیتون-فائزه مهرابی: خبر وزیر دفاع درباره دستور رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح برای پیگیری خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی«غیرمرتبط» برخی را به