سپاه پاسداران،اقتصاد،رهبر جمهوری اسلامی

امید بیهوده برای خروج نظامیان از اقتصاد

زیتون-فائزه مهرابی: خبر وزیر دفاع درباره دستور رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح برای پیگیری خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی«غیرمرتبط» برخی را به خروج نظامیان از اقتصاد امیدوار کرده، بررسی سخنان وزیر دفاع اما نشان می‌دهد که این