بایگانی

۲۲ اسفند ۱۳۹۴

دوگانگی استراتژی سیاست خارجی دولت و سپاه؛

تقویت نظام یا تهدید برجام

زیتون- سینا پاکزاد: آزمایش‌های موشکی ایران که با هیاهوی رسانه‌ای فراوان در هفته گذشته انجام شد علاوه بر همراه داشتن واکنش‌های بین‌المللی٬ نمایانگر یک نزاع درونی مهم بود. نزاعی که یک سوی آن دولت حسن روحانی با استراتژی تنش‌زادیی از ادامه…