سپاه سیاست خارجی موشک دولت دیپلماسی

تقویت نظام یا تهدید برجام

زیتون- سینا پاکزاد: آزمایش‌های موشکی ایران که با هیاهوی رسانه‌ای فراوان در هفته گذشته انجام شد علاوه بر همراه داشتن واکنش‌های بین‌المللی٬ نمایانگر یک نزاع