سيد محمد خاتمي

مردم کاری کارستان کنند

سید محمدخاتمی، رییس جمهوری سالهای اصلاحات دلنوشته‌ای به مناسبت انتشار خبر رد صلاحیت حسن خمینی خطاب به مردم منتشر کرد. در این نامه سیدمحمد خاتمی ضمن اعتراض به دلیل و نحوه رد صلاحیت حسن خمینی، از مردم خواست تا به

انتخابات را مقدمه‌ای برای گذر از فضای امنیتی به فضای باز سیاسی قرار دهیم

زیتون– سیدمحمد خاتمی در پیامی درباره‌ی انتخابات پیش رو با تایید وجود اشکالاتی در روند انتخابات و سازوکارهای رایج آن تاکید کرد که این مسائل هیچگاه نباید ما را از اهمیت اصل انتخابات و تاثیر آن در سرنوشت کشور غافل