سيد محمد خاتمي

مردم کاری کارستان کنند

سید محمدخاتمی، رییس جمهوری سالهای اصلاحات دلنوشته‌ای به مناسبت انتشار خبر رد صلاحیت حسن خمینی خطاب به مردم منتشر کرد. در این نامه سیدمحمد خاتمی