سيد حسن خميني

مردم کاری کارستان کنند

سید محمدخاتمی، رییس جمهوری سالهای اصلاحات دلنوشته‌ای به مناسبت انتشار خبر رد صلاحیت حسن خمینی خطاب به مردم منتشر کرد. در این نامه سیدمحمد خاتمی ضمن اعتراض به دلیل و نحوه رد صلاحیت حسن خمینی، از مردم خواست تا به