سه مشعل سبز

اصلاحات، خواست تاریخی ملت ایران در حصر رفته است

زیتون- آرش بهمنی: جمعی از فعالان سیاسی و کنش‌گران مدنی مقیم اروپا، برنامه‌ای با عنوان «سه مشعل سبز» به مناسبت آغاز ششمین سال حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد برگزار کردند. به گزارش «زیتون» اردشیر امیرارجمند، سخن‌گوی شورای