بایگانی

۱۹ بهمن ۱۳۹۴

در نقد «نقدی بر مقاله سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش»

حسن یوسفی اشکوری

اخیرا مقاله‌ای به قلم آقای حسین پور فرج در سایت زیتون منتشر شده که نقدی بر مقاله‌ای از من با عنوان «سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش» است که پیش از این در تاریخ ۲۹ آبان ۹۴ در سایت ادامه…

۱۴ بهمن ۱۳۹۴

نسبیتِ امر حرام، نقدی بر مقاله سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش

حسین پورفرج

نقدی بر مقاله سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش ، نوشته  حسن یوسفی اشکوری مقاله «سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش» نوشته یوسفی اشکوری دربردارنده افعال داعشیان در قبال غیرخودی‌ها و به طور مشخص دشمنان اسلام ایدئولوژیک است. ادامه…