سند امنیت قضایی

سندی برای اجرا نشدن

 زیتون ـ محمدرضا سرداری: ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه اخیرا سندی ۳۷ ماده‌ای منتشر کرده که در آن وعده‌هایی برای اصلاح «عدالت‌خانه» در جمهوری اسلامی داده. رئیس قوه قضاییه این سند را گامی در «تحول نظام قضایی» خواند و هوادارانش