سفیر بریتانیا در ایران

توضیح سفیر بریتانیا در مورد «علت حضورش» مقابل دانشگاه امیرکبیر

زیتون– راب مک‌ایر٬ سفیر بریتانیا در ایران٬‌ تاکید کرد که در هیچ تجمعی شرکت نکرده است. او در حساب کاربری‌اش در توییتر توضیح داد که «در هیچ تظاهراتی شرکت» نکرده بوده و تنها به مراسم یادبود افرادی رفته که در