سفارت کره جنوبی

باحجابانِ «خیابان انقلاب»

زیتون ـ مهسا محمدی: طی روزهای اخیر عکس بدون حجابی از جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دختر، مقابل سر در دانشگاه تهران در خیابان انقلاب منتشر شد. عکس واکنش‌های زیادی برانگیخت. از یک سو با استقبال مخالفان حجاب اجباری مواجه شد و