سفارت ایران در لندن

دستگیری مهاجمان به سفارت ایران در لندن

زیتون– حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس، خبر از دستگیری مهاجمان به سفارت جمهوری اسلامی در لندن٬ داد. به نوشته او چهار متعرض توسط پلیس دستگیر و