سفارت ایران در دانمارک

احضار کاردار دانمارک در تهران در پی حمله به سفارت ایران

زیتون- در پی حمله ۴ نفر به ساختمان سفارت ایران در شهر کپنهاگ،  وزارت خارجه ایران کاردار دانمارک را احضار کرد.  وزارت خارجه ایران در بیانیه ای در این رابطه اعلام کرد:« در پی تعرض امروز چهار تن از ایرانیان معاند به