سراج الدین میردامادی

سراج میردامادی به فرانسه بازگشت

زیتون- سراج الدین میردامادی به فرانسه بازگشت. به گزارش «زیتون» او که یک شب قبل از  تنفیذ ریاست جمهوری حسن روحانی، دوازده مرداد سال ۹۲، به ایران بازگشته بود، امروز از کشور خارج و به خانواده اش در پاریس، ملحق شد. اولین دادگاه

سراج الدین میردامادی آزاد شد

زیتون- سراج الدین میردامادی که به سه سال حبس تعزیری و دو سال ممنوع الخروجی محکوم شده بود، آزاد شد. بنا به اخبار رسیده به «زیتون»، حکم او بر اساس قانون جدید مجازات مورد بازنگری قرار گرفته و تجمیع آن ،