بایگانی

۱۲ بهمن ۱۳۹۴

به عنوان مجری قانون اساسی در زمینه سیاست داخلی هم‌ بدرخشید

در خواست فاطمه سادات موسوي از حسن روحاني

پنج شنبه گذشته فاطمه سادات موسوی همسر سید سراج‌الدین میردامادی زندانی سیاسی سبز محبوس در بند هشت زندان اوین، در دیدار حسن روحانی با ایرانیان مقیم فرانسه شرکت کرده و نامه خود را به رییس جمهور کشورمان تحویل داد. همسر ادامه…