بایگانی

۱۷ مرداد ۱۳۹۵

دلایل طوفان نمک در جنوب استان فارس؛

سدی که به جای آب به بیابان ختم شد

زیتون-مهران زند: از روزهای ابتدایی ماه مرداد توفان نمک زندگی مردم شهرهای جنوبی استان فارس در حاشیه دریاچه‌های خشکیده بختگان و طشک را مختل کرده است. طوفانی که از چند سال پیش کارشناسان محیط زیست وقوع آن را پیش‌بینی کرده بودند. ادامه…