سخنگوی هیئت دولت

موافقت رییس جمهوری با استعفای سخنگوی هیئت دولت

زیتون– محمدباقر نوبخت٬ سخنگوی هیئت دولت خبر از موافقت رییس جمهوری با استعفایش از این سمت داد. او که همزمان رییس سازمان برنامه و بودجه نیست هست٬ کماکان در جایگاه ریاست این سازمان باقی خواهد ماند. از رییس‌جمهور @Rouhani_ir درخواست نمودم