سحلشور

سلحشور احتمالا توسط سرویس های اطلاعاتی بیگانه مسموم شده است

زیتون– سردار جباری در مراسم بزرگداشت سلحشور احتمال داد وی توسط سرویس های اطلاعاتی بیگانه مسموم شده باشد. «تسنیم» نوشته است که فرمانده سپاه ولی امر این سخنان را در مراسم بزرگداشت فرج الله سلحشور اظهار کرد و با اشاره به خاطره