بایگانی

۲۰ اسفند ۱۳۹۴

آيا رفع حصر در راه است؟

کار «نیمه تمام» آیت الله

آيا رفع حصر در راه است؟

زیتون- آیت‌الله واعظ طبسی کار مهمی را نیمه‌تمام گذاشته است؛ کاری که اسحاق جهانگیری تنها از وجود آن پرده برداشته، نه محتوایش. از نظر معاون اول رییس‌جمهوری آنقدر این کار «محرمانه» بوده که حتی فرزند واعظ طبسی هم‌ زمان طرح آن٬محل ادامه…