ستایش قریشی قتل ورامین افغانستان

هم‌دردی با افغانستانی‌ها برای یک فاجعه

زیتون- آرش بهمنی: شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی فارسی زبان روز شنبه تحت تاثیر یک خبر بود: به قتل رسیدن (و احتمالا تجاوز به) یک دختر شش ساله افغان به نام «ستایش قریشی» در منطقه خیرآباد ورامین. قاتل پسر ۱۷