ستاد حقوق بشر

جواد لاریجانی: باید از احمد شهید فتوا بگیریم؟

زیتون- محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش احمد شهید را گزارشی مغرضانه و آبکی دانست و مدعی شد ایران پرچمدار مبارزه با تروریسم است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در باره آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در