ستاد امر به معروف و نهی از منکر

شکایت ستاد امر به معروف از عضو شورای شهر تهران

زیتون– ناهید خداکرمی، رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران، خبر از شکایت ستاد امر به معروف و نهی منکر استان اصفهان از او داد. به گفته ناهید خداکرمی «ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان به دلیل محتوای برخی

???? برنامه ریزی برای راهپیمایی خودجوش عفاف و حجاب

زیتون- ستاد امر به معروف و نهی از منکر برخی از استان ها به مناسبت آغاز هفته «عفاف و حجاب» راهپیمایی «خود جوش و مردمی» ترتیب داده است.  به گزارش «زیتون» این راهپیمایی با عنوان «مدفعان حریم خانواده» در شهرهایی