سبک زندگی

«زن بی‌حیا» در سینما و «ضد انقلاب» در گالری

زیتون ـ مهسا محمدی: در مجلس ایران گفت‌وگوهای نمایندگان مجلس با وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی ادامه دارد. با وجود آنکه ابراهیم رییسی گمان می‌کرد هم‌قطاران بهارستان‌نشین‌اش چندان چوب لای چرخ رییس‌جمهور انقلابی نخواهند گذاشت و کابینه پیشنهادی کابینه انتخابی خواهد

فرآیند جهانی شدن در تقابل با تحمیل سبک زندگی است

زیتون- فیروزه رمضان‌زاده: تلاش برای تحمیل سبک‌زندگی از طریق مهندسی اجتماعی یکی از سیاست‌های ثابت در جمهوری اسلامی بوده است. سیاستی که با تغییر دولت‌ها و به رغم تغییرات نسلی  پابرجا مانده است. در هر دوره‌ای مجموعه‌ای از بگیر و ببندها و