سایه جنگ

? جنگ و تحریم اقتصادی، نه ! مذاکره، آری !

زیتون– ۲۰۰ نفر از کنشگران سیاسی ،مدنی و زیست بومی به جنگ و تحریم اقتصادی اعتراض کردند. به گزارش «زیتون» در این نامه آمده است: «جنگ به نفع مردم ایران و مردم امریکا نیست.» در این نامه آمده است: «ما

دفاع رهبر از گفتمان اصول‌گرایان در انتخابات

زیتون- نازنین نامدار: آیت‌الله خامنه‌ای در یک موضع‌گیری پیرامون انتخابات بار دیگر نشانه‌هایی از حمایت خود نسبت به گفتمان اردوگاه اصول‌گرایی را به نمایش‌ گذاشت و از کلیدواژه‌هایی برای توصیف یک دولت مطلوب استفاده کرد که این روزها بر زبان