بایگانی

۰۲ مرداد ۱۳۹۵

نامه سرگشاده مدیران سایت های خبری به هیأت نظارت بر مطبوعات

توقیف رسانه ها از بین بردن سرمایه اجتماعی است

زیتون– در پی توقیف سایت جهان نیوز توسط هیات نظارت بر مطبوعات و استمرار این توقیف، مدیران جمعی از سایت های خبری با گرایش های مختلف سیاسی، با نگارش نامه ای خظاب به اعضای این هیأت، متذکر شدند که توقف ادامه…