سايه

هوشنگ ابتهاج: شک دارم تا صد سال دیگر زبان فارسی بماند

زیتون- هوشنگ ابتهاج با یادآوری برخی خاطرات سال‌های سپری شده، درباره بهترین شعری که از میان اشعارش می‌تواند معرفی کند، با تواضع نامرسوم در این دوران معاصر تاکید کرد: شعری که دلم می‌خواهد بگویم اما هنوز نگفته‌ام! او ادامه داد «من اگر