بایگانی

۱۴ شهریور ۱۳۹۵

وجدان انسانی در هزارتوی فقاهت

سام محمودی سرابی

متن زیر کاوشی است در تبارشناسی فرهنگی و تاریخی یک نسل‌کشی؛ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷. این مقاله اندیشه‌نگاری‌هایی است در ریشه‌های دیرپا و دیرینی که بیش‌تر روشنفکران ما گسست از آن‌ها را سهل می‌گیرند.

۰۳ مرداد ۱۳۹۵

قتل واجب

سام محمودی سرابی

بعد از پایان فیلم اولین پرسشی که به ذهن مخاطب فشار می آورد این است که چرا او سعی کرده تلاش برای زنده ماندن یک مسلمان افراطی طالبان را به تصویر بکشد؟ و طبیعی‌ست با خودمان بگوییم اگر کاراکتر نقش اول فیلم یک آزادی خواه یا یک انقلابی چپ بود فیلم درخشانی از آب درمی آمد.

۰۵ خرداد ۱۳۹۵

مردن با چشم باز

سام محمودی سرابی

نیم نگاهی به مرگ‌اندیشی دازاین در تفکر مارتین هایدگر به انگیزه‌ی چهل‌ساله شدن مرگش