بایگانی

۲۸ تیر ۱۳۹۵

توپ کودتا در زمین دموکراسی

روزنامه‌نگارانِ ساکن ترکیه از طغیانی بی فرجام می‌گویند

زیتون- سام محمودی سرابی: شروع نشده تمام شد؛ با خون و خشم. می‌گویند کودتاچیان آن‌قدر خشمگین نبودند که طرفداران دولت؛ شاهد این مدعا هم، تصویر مردمانی‌ست که شلاق و خنجر گشوده‌اند بر سر و روی سربازانی که از گشودن آتش ادامه…

۰۵ خرداد ۱۳۹۵

مردن با چشم باز

سام محمودی سرابی

نیم نگاهی به مرگ‌اندیشی دازاین در تفکر مارتین هایدگر به انگیزه‌ی چهل‌ساله شدن مرگش