سالمندان

افزایش تعداد سالمندان رها شده در خیابان

زیتون- رییس سازمان بهزیستی از افزایش تعداد سالمندان رها شده در خیابان‌ها خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی گفت «تنهایی، گوشه‌نشینی و انزوا» در سالمندان در حال افزایش است. محسنی در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت در گذشته با پدیده «کودک رها