سازهای ایرانی

ورود ساز به نمایشگاه صنایع دستی ممنوع است

زیتون- سازهای اصیل ایرانی اجازه فروش و نمایش آثار خود را در بیست‌ ششمین نمایشگاه صنایع دستی، نخواهند داشت. هنرمندانی که در زمینه‌ی هنرهای دستی و صنایع دستی فعالیت می‌کنند، هر سال دستاوردهای خود مانند دست‌بافت‌ها، زیرانداز، سفال، سرامیک، شیشه،