سازمان گزارش گران بدون مرز

گزارش‌گران بدون مرز: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری متعهد به بهبود آزادی اطلاع رسانی در ایران شوند

زیتون- در آستانه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری گزارش‌گران بدون مرز از نامزدهای انتخابات خواست که به شکل روشن «متعهد به بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی شوند.» این نهاد فرا مرزی با اشاره به عدم تحقق وعده‌های رییس جمهوری روحانی برای«تغییر به