سازمان کنفرانس اسلامی

نشست سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول با حاشیه های فراوان و بیانیه ای ضد ایرانی

زیتون- سازمان همکاری های اسلامی (سازمان کنفرانس اسلامی)  اجلاس استانبول را با بیانیه ای ضد ایرانی به پایان رساند. این بیانیه در نشست کارشناسان کشورهای اسلامی در جده عربستان تهیه و تنظیم شد، نشستی که کارشناسان ایرانی به دلیل عدم صدور