سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

انتخابات نظام پزشکی با اما و اگر برگزار شد

زیتون– رای گیری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی روز گذشته ۳۰ تیرماه در حوزه‌های انتخابیه در سراسر کشور برگزار شد. این رای گیری با حاشیه‌های فراوانی روبرو شد و بحث‌هایی بر سر صحت آن درگرفت. این دوره از انتخابات قرار