سازمان مجاهدین

اعتراض سپاه به حضور ترکی فیصل در میتینگ سازمان مجاهدین

زیتون- رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران به حضور ترکی فیصل در نشست سالیانه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعتراض کرد. ترکی فیضل، رییس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی از سخنرانان این نشست بود. او در