سازمان سینمایی

افشاگری درباره حقوق مدیران سینمایی احمدی‌نژاد

زیتون–   انتشار فیش های حقوقی مسئولان سازمان سینمای دوران احمدی نژاد خبرساز شد. هم زمان با افشای دریافت حقوق های نجومی از سوی برخی از مدیران، رسانه‌ها از رییس سازمان سینمایی هم درخواست کردند برای نشان دادن صداقت و