سازمان تامین اجتماعی

حساب‌های شهرداری تهران مسدود شد

زیتون– حساب‌های شهرداری تهران با شکایت سازمان تامین اجتماعی مسدود شد. به گفته معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی شهرداری تهران ۴۷۰ میلیارد تومان تا سال ۹۴ به این سازمان بدهکار است ولی علی‌رغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد و