زینت مزیدی

قتل زینت مزیدی؛ از کودک‌همسری تا تابوی طلاق

زیتون ـ فروغ ایزدی: در نخستین روزهای سال نو باز هم پدری دخترش را کشت، باز هم قتلی «ناموسی». زینت مزیدی ۲۰ ساله بود و قصد داشت برای بار دوم طلاق بگیرد. پدرش که مخالف این کار بود آنقدر با