زهرا شجاعی

مولاوردی و شجاعی از صدا و سیما شکایت کردند

زیتون– شب‌گذشته شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی که مهمانان برنامه جهان‌آرا در شبکه افق بودند٬ به علت نحوه‌ی برخورد عوامل این برنامه مجبور به ترک آن شدند. در این برنامه پس از آنکه یکی از متهم کنندگان سیاست‌های دولت‌های یازدهم