زندان نوجوانان یاسوج

تیراندازی در کانون اصلاح و تربیت یاسوج

زیتون- معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر از کشته شدن چهار سرباز در زندان نوجوانان یاسوج داد.  به گفته فتاح محمدی یک سرباز در این زندان، با اسلحه خود سه سرباز را به رگبار بسته و سپس