زندانيان جنبش سبز

حمایت زندانیان جنبش سبز از لیست انتخاباتی اصلاح طلبان

زیتون- جمعی از زندانیان جنبش سبز در نامه‌ای به با اشاره به حذف اصلاح‌طلبان با تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان نوشته‌اند:  ما به عنوان جمعی از زندانیان جنبش سبز که هر یک ماه‌ها و سال‌هایی از عمرمان را در زندان