بایگانی

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

بیانیه ۱۲۰۰فعال ایرانی و افغانستانی:

🍃 صدای زنان افغانستان را بشنوید

زیتون– بیش از ۱۲۰۰ فعال مدنی، سیاسی ، حقوق زنان و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور بیانیه ی مشترکی از جامعه جهانی درخواست کرده‌اند که صدای زنان افغانستان را بشنوند و حقوق آنان را پیش شرط تمام مذاکرات ادامه…