زردشت احمدی راغب

???? زرتشت احمدی راغب بازداشت شد

زیتون– زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعال سیاسی، صبح روز گذشته در منزل شخصی‌اش از سوی نیروهای امنیتی و بدون ارائه حکم بازداشت شد. یکی از نزدیکان احمدی راغب به «زیتون» گفت که در ساعات ابتدایی روز گذشته ماموران امنیتی به