زبان و ادبیات کردی

وعده آموزش زبان مادری در دانشگاه ها محقق شد

زیتون– داوطلبان کنکور سراسری، امسال در دفترچه های انتخاب رشته، امکان انتخاب رشته های زبان و ادبیات کردی و زبان و ادبیات ترکی را پیدا کردند؛ تا پس از سه سال یکی از وعده های حسن روحانی در مورد حقوق اقوام