ر.اعتمادی

قهرمان رمان‌هایم هر روز درخیابان راه می‌رود

موافقان و مخالفان سبک نگارشی رجبعلی اعتمادی که دوستدارانش او را «عالیجناب عشق» می‌نامند، همه بر این عقیده‌اند، او یکی از چهره‌های مؤثر ترویج کتابخوانی در ایران است. او در همراهی با چهره‌های شناخته‌شده دیگر، بخشی از رمان‌های فارسی را