رییس سازمان حج و زیارت

توضیح سازمان حج و زیارت در مورد تفاهم نامه ای که امضا نشد

زیتون– رییس سازمان حج و زیارت در گفتگویی تلویزیونی مفاد تفاهم نامه ۱۱ بندی مورد نظر عربستان سعودی و دلیل خودداری ایران از امضای آن را شرح داد. به گفته سعید اوحدی، امسال برای اولین بار بود که عربستان خواستار