رییس جهوری

مردم ایران بار دیگر اراده و قدرت انتخاب خود را به نمایش گذاشتند

زیتون- ییس جمهوری در پیامی با ستایش از حماسه آفرینی مردم بزرگ ایران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، رهنمود های، اطمینان داد:« دولت تدبیر و امید با هر منتخبی که نام او از صندوق آراء بیرون آید،