بایگانی

۰۹ تیر ۱۴۰۰

در اعتراض به عدم پاسخگویی در قبال مرگ دو خبرنگار:

تجمع صنفی خبرنگاران زیر فشار مدیران رسانه

زیتون– صبح امروز٬ ۹ تیر٬ جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه در اعتراض به عملکرد و نقش سازمان محیط زیست در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست مقابل این سازمان دست به تجمع زدند. خبرنگاران در این تجمع، خواستار استعفای ادامه…