روز جهانی آزادی مطبوعات

???? بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به‌مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات

زیتون– انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به‌ «مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات»٬ بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه تاکید شده است که «برخوردهای غیرحرفه‌ای و پرهزینه و امنیتی با روزنامه‌نگاران و فقدان مطبوعات آزاد و مستقل و تکثرگرا» موجب افول آزادی