بایگانی

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

اجرای حکم شلاق برای ۲۰ نفر در قزوین به جرم «روزه خواری»

زیتون– بیست نفر در قزوین به «جرم روزه خواری» به «شلاق و جزای نقدی» محکوم شدند. دادستان عمومی و انقلاب قزوین٬ اسماعیل صادقی نیارکی در گف‌وگو با خبرگزاری مهر تایید کرد که حکم «شلاق و جزای نقدی» در مورد این ادامه…