روحانی برجام داخلی ایران

جاده پر دست‌انداز برای رسیدن به برجام داخلی

زیتون-پوریا رشیدی: پس از روشن شدن نتایج انتخابات مجلس و خبرگان، موضع گیرهای پی در پی و صریح‌تر حسن روحانی نیز بیش از گذشته هدفگذاری دولت یازدهم در سیاست داخلی را روشن‌تر می‌کند. آنچنان که از بیان رسمی او برمی